طراحی لوگو , طراحی برند , طراحی آرم شرکت

طراحی لوگو ، طراحی برند تجاری ، طراحی آرم شرکت

گرافیک طراحی لوگو

Facebook
Twitter
LinkedIn
طراحی گرافیک لوگو زیبا

گرافیک در طراحی لوگو

طراحی لوگو دو بعد اساسی و پایه دارد :

  • طراحی لوگو ( بعنوان پوسته )
  • مفهوم و ایده لوگو ( بعنوان هسته )

هنگامی که از گرافیک طراحی لوگو صحبت به میان می آید ، منظور ما زیبایی بصری ، رعایت استانداردهای طراحی و گرافیک ، ذائقه تصویری روز جهان پیرامون ، اصول طراحی لوگو و گرافیک از قبیل هارمونی ، رنگ ، کمپوزیسیون ، نسبت اجزاء و فواصل ، خط کشی ها و … است .

در خصوص ایده پردازی و پشتوانه فکری لوگو سخن بسیار گفته شده ( مقالات آموزشی طراحی لوگو ) ، و اما در مورد نقش گرافیک در طراحی لوگو باید بگوییم که اولین و مهمترین عامل جذب مخاطب به سمت یک لوگو ، گرافیک منحصر بفرد و اثر گذار آن است !

چه بسا طرح هایی که واقعا ایده نابی درون خود دارند ولی با یک اجرای ضعیف ، نمیتوانند از اولین مرحله اثر گذاری یک لوگو که همان جذب نگاه مخاطب است عبور کنند و اصطلاحا عقیم به حال خود رها می شوند و این موضوع آنقدر تکرار می شود که نهایتا در نظر سنجی ها یا ارزیابی های موسسه این نتیجه حاصل می شود که لوگو موفق نیست و باید تغییر کند .

رعایت اصول طراحی گرافیک در هنگام طراحی لوگو به این جهت اهمیت دارد که حتی اگر یک شخص بی سواد ( چه از لحاظ سواد خوانداری و چه از جهت سواد بصری ) نیز ، یک طرح مطابق با اصول گرافیکی را زیبا قلمداد می کند .

گرافیک طراحی لوگو

چرا اشخاص حتی بدون داشتن هرگونه دانش گرافیکی میتوانند یک طرح اصولی را از یک طرح غیر اصولی تشخیص دهند ؟

پاسخ در جایی میان دو گوش شما است ! بله ، مغز انسان ابزار و خط کش هایی دارد که هر المان تصویری را با آن می سنجد . اگر تصویری که میبیند ، بویی که استشمام می کنید ، صدایی که میشنوید … با معیارهای مغز شما منطبق باشد به شما مجوز تایید آنرا می دهد ، در غیر اینصورت با یک نه بزرگ ، شما را از رجوع به آن موضوع وا می دارد .

مقاله : تصویر در طراحی لوگو

بهتر است در کنار توجه به ایده پردازی لوگو ، به بحث زیبا شناسی و طراحی زیبا ی گرافیک لوگو نیز دقتی مضاعف داشته باشیم .

نویسنده : تیم تحریریه لوگونگار